Nápověda O aplikaci Přihlásit se Odhlásit TipBack na Facebooku
Nepřihlášen
St, 18. ledna 2017 - 19:04
Úvod Klientská část Inzertní část FAQ Kontakt
Právě jste se dostali ne webové stránky TIPBack, které fungují zatím v testovacím režimu.

Jedná se o unikátní reklamní systém jehož filozofií je následující myšlenka: kolikrát denně vidíte nějakou reklamu? Kolik za to dostanete zaplaceno? Zdá se Vám ta otázka zvláštní?
A právě TIPBack ve Vašem mobilním telefonu toto přináší. Za každou reklamu, kterou ve svém telefonu uvidíte dostanete zaplaceno.
Cílem je aby si telefon sám vydělal na svůj provoz !

Inzerenti mohou tento portál využít k nabídce nejrůznějších služeb, slev ale i seznámení. Jedná se o nejúčinnější způsob reklamy, protože reklama je zobrazována jen uživateli který o ní má zájem.

Navštivte nás na Facebooku, kde se ze seriálu Průvodce reklamou dozvíte přesně, jak TipBack lze využít.

Systém je rozdělen do dvou částí:
1. Klientská
slouží pro uživatele mobilních telefonů (zatím jen se systémem Android), kteří si po registraci na základě doporučení nainstalují aplikaci do svého telefonu. Po přihlášení začnou náhodně dostávat různé reklamy do svého telefonu, za které jsou po kliknutí zaplaceni.
Tyto reklamy přicházejí ve spojení s určitými událostmi na Vašem telefonu, které si v systému sami navolíte:
- příchozí nebo odchozí hovor
- příchozí SMS
Dále je možné zvolit, zda budete dostávat i reklamy zaměřené regionálně, tzn. podle Vašeho umístění. Toto si telefon zjistí získáním Vaší přibližné polohy na úrovní mobilní sítě (nevyužívá GPS).
Můžete si také zvolit, zda budete dostávat reklamy s erotickým obsahem nebo pouze textovou podobu reklam, kde se však velmi ošidíte.
Výše platby za každou Vaší návštěvu reklamních stránek závisí na tom, kolika známým tento systém dále doporučíte.
Pokud systém nedoporučíte nebo ho nikdo z Vašich doporučených čísel nepoužívá, získáváte za každou návštěvu reklamní stránky (HINT), částku 0,30 Kč.
Pokud ho používá aktivně jeden z Vámi doporučených čísel, získáváte za HINT částku 0,60 Kč.
Když systém využívá 2 a více od Vás doporučených čísel, získáváte za svůj HINT částku 0,90 Kč.
Takto získanou částku a počty Vašich HINTů Vám aplikace ukazuje ve stavové liště přímo na Vašem telefonu. Ta se aktualizuje každých 30 min.
Ovšem z doporučování systému dalším známým Vám vzniká ještě BONUS, který se Vám vypočítává z každého HINTu ve struktuře, která vzniká následným doporučováním systému.
Nejedná se o “letadlo”, ale o odměnu za rozšiřování celého systému. Ta je tím vyšší, čím blíže je daný HINT ve struktuře k Vám. Proto je logickým cílem každého účastníka doporučit systém co největšímu počtu svých známých. A to je naším cílem.
2. Inzertní
slouží zadavetelům reklamy, kteří využívají rychle se rozšiřující sítě klientů, kteří chtějí dostávat reklamu, protože jsou za ní placeni.
Inzerent může zvolit několik druhů reklamy:
- čistě jen textovou (není moc účinná)
- obrázkovou reklamu (480x640)
- celoplošnou reklamu (celá síť bez ohledu na umístění telefonu)
- regionální reklamu, která se zobrazuje jen na telefonech pohybujících se v dané oblasti. Např akce restaurací, obchodů a pod.
- slevovou, která je určena pro získání slevového kuponu na určité zboží nebo službu
- zaměřenou na určitou věkovou skupinu, protože klienti při registraci zadávají svůj věk
- zaměřenou na konkrétní pohlaví klienta
- omezenou jen na určitou dobu
- reklamu s erotickým obsahem
Všechny typy reklam se dají různě kombinovat.
Výhoda této reklamy je, že každá investovaná koruna přivede klienta na Vaší stránku, protože zde se platí jen za konkrétní HINTy.
Inzerent si předem nabije svůj kredit svého účtu, vytvoří si reklamu a po jejím schválení našimi pracovníky jí přidělí určitý počet prostředků ze svého kreditu. Průběžně může tyto prostředky přidávat nebo ubírat dle svého uvážení.
Ve statistikách pak vidí, jak se jeho reklama využívá

Pokračujte do Klientské části, proveďte registraci svého telefonu a vyzkoušejte naší mobilní aplikaci.


Tým TIPBack